Over Dag van de Sport

Waarom Dag van de Sport?

Sport brengt mensen niet alleen in beweging maar ook bij elkaar. Het draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt mensen en fungeert als leerschool voor het leven. Een gezonde geest geeft een gezond lichaam. Mensen die meer bewegen en sporten zijn niet alleen lichamelijk en geestelijk fitter, ze hebben ook minder kans op ziektes. Het verbetert de kwaliteit van leven.

Sport heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie. Het zorgt namelijk voor verbinding en verbroedering tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan een sportvereniging als ontmoetingsplek. Sociale banden tussen groepen met verschillende sociale achtergronden worden versterkt door gezamenlijk aan lichaamsbeweging te doen. Als gevolg krijgen diverse culturen binnen onze maatschappij meer begrip en respect voor elkaar. En dat leidt weer tot meer acceptatie in de samenleving.

Voor ons zijn dat genoeg redenen om de ‘Dag van de Sport’ te organiseren. In samenwerking met het sportakkoord zetten heel veel sportverenigingen en sportorganisaties op zaterdag 21 augustus 2021 hun deuren open. Ons doel is om hier een jaarlijks terugkerende dag van te maken.

Hé jij, ja jij! Waar wacht je nog op? Ga ervoor!

Hoe is Dag van de Sport ontstaan?

De Dag van de Sport is ontstaan uit het sportakkoord Beverwijk. Een aantal sportorganisaties kwamen daarvoor in diverse brainstormsessies bij elkaar. Eén van de organisaties kwam met het idee om inwoners van Beverwijk een ‘Dag van de Sport’ aan te bieden. Inwoners krijgen zo de mogelijkheid te ervaren hoe leuk sport en bewegen eigenlijk is en organisaties krijgen de kans zichzelf te laten zien. Door de krachten te bundelen en hier echt een ‘centrale dag’ van te maken, krijgt het een mooie plek binnen de gemeente.

Wat is sportakkoord Beverwijk?

In 2020 tekenden niet minder dan 45 organisaties het sportakkoord Beverwijk. Waarom een sportakkoord? Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen. Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen zijn afspraken gemaakt voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking. Meer weten over het sportakkoord? Klik dan op onderstaande button.

Lees meer over het sportakkoord Beverwijk

Beverwijkse Sportraad

De Beverwijkse Sportraad is opgericht in 1966 met als doel om sportbeoefening in Beverwijk door samenwerking te bevorderen. Aangesloten verenigingen kunnen voor advies en steun terecht bij de Beverwijkse Sportraad. Zo worden er bijvoorbeeld workshops en scholingen aangeboden op het gebied van sport en organisatie. De Beverwijkse Sportraad treedt vaak op als intermediair tussen de gemeente en sportorganisaties. Meer informatie over de Beverwijkse Sportraad lees je op hun website.

Lees meer over de Beverwijkse Sportraad

Beverwijk Fit en Actief

Beverwijk Fit & Actief biedt een sport- en beweegprogramma voor alle doelgroepen en stimuleert een gezonde leefstijl, zodat ‘Iedereen mee kan doen’. Met diverse buurtsportcoaches worden allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Meer informatie over Beverwijk Fit en Actief lees je op hun website.

Lees meer over Beverwijk Fit en Actief