Privacy statement

Dag van de Sport, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.dagvandesport.nl
info@dagvandesport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dag van de Sport verwerkt mogelijk uw persoonsgegevens doordat u naar ons een mail stuurt voor informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dag van de Sport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Zodra u contact met ons opneemt door ons een mail te sturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Dag van de Sport maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dag van de Sport) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dag van de Sport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dag van de Sport deelt alleen persoonsgegevens met derden als u hier zelf om verzocht heeft. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw gegevens delen met een van de sportaanbieders voor de dag van de sport

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dag van de Sport gebruikt alleen functionele en geanonimiseerde analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dag van de Sport gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dag van de Sport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dagvandesport.nl.

Dag van de Sport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Dag van de Sport aan de AVG?

Jazeker, Dag van de Sport heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming wet (AVG) voldoen. We hebben onder andere: een SSL-certificaat op onze website, het privacy statement aangepast en hebben strikte regelingen getroffen als het gaat om tracking en meetbaarheid.